2_17
مقاوم سازی ساختمان
2_17
پایدار سازی گود
2_14
آزمایشات و تحقیقات

مقاوم سازی ساختمان

به طور کلی مقاوم سازی سازه های بتنی موجود و یا مرمت آنها به منظور تحمل بارهای مضاعف طراحی، بهبود نارسایی های ناشی از فرسایش، افزایش شکل پذیری سازه یا سایر موارد با استفاده از مصالح مناسب و شیوه های اجرایی صحیح به طور متعارف انجام می گیرد. استفاده از صفحات فولادی به صورت پوشش خارجی، غلاف های بتنی یا فولادی و پس کشیدگی خارجی تعدادی از روشهای متعارف موجود می باشد. ادامه مطلب

پایدار سازی گود

در اجرای پروژه های شهری با توجه به محدودیت های ملکی و معماری و وجود سازه ها مجاور محل گود برداری نیاز به تعریف یک ساختار ایمن برای پروژه با کمترین ریسک مهندسی الزامی به نظر میرسد.ادامه مطلب